Detail Client CV.FR-SYSTEM - Aplikasi Kearsipan Lamtim